Pwy ydyn ni.

 

Ni yw Orchard –
yr asiantaeth greadigol sy’n dod â syniadau yn fyw.

 

Ers 12 mlynedd bellach rydyn ni wedi meithrin perthynas agos â brandiau lleol a brandiau byd-eang sy’n chwilio am fathau gwahanol o atebion i bob math o heriau.

Dyw’n llwyddiant ni ddim yn gyd-ddigwyddiad – mae hyn oll yn ddiolch i’n pobl ni. Mae ein tîm talentog yn griw o arbenigwyr (er efallai na fydden nhw’n cyfaddef hynny am eu bod mor ddiymhongar) sydd wedi dod atom o’u diwydiannau perthnasol i ddangos i’r byd nad asiantaeth arferol mohonom. Rydyn ni’n driw i’n gair, a dyna sy’n bwysig i ni.

Nid pobl sy’n gweithio o dan yr un to ydyn ni, rydyn ni’n gweithio ochr yn ochr â’n gilydd. Ac felly rydyn ni’n deall hyd a lled popeth a wnawn, ac yn sefyll wrth eich ochr chi hefyd bob cam o’r ffordd.

Achrediadau.

Mae’r dystiolaeth yn siarad drosto’i hun. Does dim angen i ni ddweud dim. Cymerwch gipolwg.