Teimlad o bwrpas.

Rydyn ni’n adeiladu busnes llwyddiannus a chynaliadwy yma yn Orchard, ond mae pawb yn rhannu nod uwch, sy’n gydnaws â’n gwaith. Os ydych chi am rannu darn o gacen, rhaid bod gennych gacen i’w rhannu yn y lle cyntaf. Mae’r un peth yn wir i ni. Rydyn ni’n creu model busnes effeithiol ac yn ei rannu gyda’n tîm a gyda chi. Ond mae rhaid i ni hefyd ddeall ein lle yn y byd, a gwneud popeth y gallwn i’w wella. Dyna pam rydyn ni’n cynnig opsiynau cyfranddaliadau er mwyn galluogi aelodau o’r tîm i fod yn berchen ar ran o’r cwmni. Rydyn ni hefyd yn falch iawn o’r ffaith ein bod yn gyflogwr Cyflog Byw.

Mae’r ymadrodd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol yn swnio fel baich ychwanegol, tic mewn blwch arall, a rhywbeth mae’n rhaid perswadio’r tîm i’w wneud. Yn Orchard, mae’n rhaid i hyn fod yn organig. Rhaid i ni deimlo pwrpas yr hyn byddwn ni’n cymryd rhan ynddo – o’n helusen flynyddol, i’n Hymrwymiad i Gaerdydd o ran cefnogi ysgolion a cholegau i ddeall sut rydyn ni’n gweithio, er mwyn ysbrydoli talent ifanc ynglŷn â’r cyfleoedd di-ri sy’n bodoli yn y diwydiannau creadigol ar eu cyfer.

Rydyn ni hefyd o ddifrif am ein cyfrifoldeb tuag at yr amgylchedd gan weithio’n galed i fod yn rhydd o blastig untro mewn ychydig fisoedd diolch i’n syniadau dyfeisgar ac ymrwymiad ein timoedd.

ein helusen.

2019 – 21: Y Sefydliad Iechyd Meddwl

Nod y Sefydliad Iechyd Meddwl yw gweithio i wella gwasanaethau iechyd meddwl a hyrwyddo lles meddyliol i bawb yng Nghymru, ac maen nhw wedi bod yn arwain y ffordd i iechyd meddwl gyda’u gwaith arloesol ers 60 mlynedd a mwy. Hanfod eu gwaith yw atal problemau, a byddwn ni’n gweithio gyda nhw ar amrywiaeth o ddeunydd hyfforddi ac ymgyrchoedd er mwyn codi ymwybyddiaeth o’u gwaith atal pwysig a’r cymorth sydd ar gael i bobl.

Ar ôl partneriaeth hynod lwyddiannus am ddwy flynedd gyda Huggard, yr elusen i’r digartref, rydyn ni’n gwybod y gallwn wneud gwahaniaeth positif go iawn y tu hwnt i’n gwaith bob dydd.

Yn ôl Tim Powell, Cyfarwyddwr yn Orchard:

Rydyn ni’n gwmni sydd wedi tyfu’n aruthrol. Ein pobl ni sy’n gyfrifol am lwyddiant Orchard a’u lles meddyliol nhw yw’n prif flaenoriaeth. Bydd ein partneriaeth newydd gyda’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn ein helpu ni i hyfforddi, arfogi a chefnogi ein staff yn ogystal â lledaenu’r neges yn eang er mwyn helpu eraill.