#Tafwyl20, 20 Mehefin 2020- digwyddiad digidol

Trawsnewid gŵyl gerddoriaeth gorfforol i lwyddiant digidol ar-lein

 

Fe wnaethon ni helpu Tafwyl, un o brif ddigwyddiadau celf a cherddoriaeth Cymru, i fynd yn hollol ddigidol am y tro cyntaf ac roedd y canlyniadau’n wych…

  • Digwyddiad cyntaf ym Mhrydain, ers cyflwyniad cyfyngiadau iechyd a diogelwch Covid-19, i ddarparu platfform i artistiaid berfformio'n fyw yn y lleoliad lle cynhaliwyd yr ŵyl flaenorol
  • Cyflwynodd ein timau cynhyrchu, darlledu a ffrydio digidol amserlen fyw ac ar alw trwy ffrydio a recordio perfformiadau yn y lleoliad
  • Cynnwys gwych i gynulleidfaoedd ei fwynhau gartref - gwnaethom helpu Tafwyl i gofleidio technolegau newydd i ddarparu platfform teilwng i'r artistiaid gan gynnwys sain a delweddau o ansawdd uchel
  • Bu cynulleidfa o dros 25k yn gwylio'r digwyddiad yn fyw gyda 40% yn gwylio'r digwyddiad trwy'r prynhawn
  • Cyrraedd cynulleidfa fwy nag erioed o'r blaen, gyda gwylio byd-eang o dros 8k gan gynnwys cynulleidfaoedd o China, Japan, UDA, Canada, Awstralia, Seland Newydd gyda 99% yn dweud eu bod yn debygol o ddychwelyd i wylio Tafwy
  • Roedd yr uchafbwyntiau yng Nghymru yn cynnwys: eitemau ar raglenni BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales, S4C (rhaglenni ‘Heno’ a ‘Newyddion’), BBC Cymru Fyw, ac Enillydd 2020 Cardiff Life Awards- Digwyddiad Gorau.

 

Siaradwch i’n tîm heddiw 

 

“Mae wedi bod yn anhygoel gweld Tafwyl yng Nghastell Caerdydd eto eleni, gyda adborth y ffrydio byw yn hynod gadarnhaol, nid yn unig o Gaerdydd ond o bob rhan o Gymru a thu hwnt! 

Roedd cynnig llwyfan o safon i artisitaid arddangos eu talentau ac adlewyrchu cymaint o naws gŵyl go iawn yn hanfodol i ni ym Menter Caerdydd.  Trwy y bartneriaeth anhygoel gyda Orchard, rydym wedi llwyddo arloesi a gwthio ffiniau technolegol, wrth ffrydio sain a lluniau o’r ansawdd uchaf o Gastell Caerdydd yn syth i gartrefi ein cynulleidfa yn fyd eang.

Diolch yn fawr i dîm Orchard am y gefnogaeth anhygoel, eu creadigrwydd a’u agwedd bositif fod unrhywbeth yn bosib!  Partneriaeth amhrisiadwy!”

Manon Rees O’Brien, Prif Weithredwr Menter Caerdydd

 

“Tafwyl bellach yw prif ddigwyddiad celfyddydau Cymru yng Nghaerdydd, sy'n denu cynulleidfaoedd o bob rhan o Gymru a thu hwnt. Rydyn ni mor falch bod Tafwyl wedi penderfynu cynnal gŵyl ddigidol eleni i gadw mewn cysylltiad â'u cynulleidfa. Mae'n dda eu gweld yn arloesol ac yn meddwl am ffordd i barhau i gynnig platfform i'n hartistiaid yn ystod yr amseroedd anodd hyn - yn ddigidol am y tro cyntaf. "

Antwn Owen-Hicks o Gyngor Celfyddydau Cymru

 

“Llongyfarchiadau i dîm Tafwyl am fod yn arloesol a chreadigol wrth cynnal digwyddiad difyr dros ben- mae'n bleser gweithio gyda chi. Mae Orchard yn falch o fod yn bartner cynhyrchu darllediad ac roedd yn anhygoel cynhyrchu'r darllediad a rhoi rhywfaint o gymorth i dalent Cymru mewn cyfnod anodd. ”

Rob Light, Cyfarwyddwr Cynhyrchu Creadigol a Rhaglenni Teledu i Orchard

 

O ddiddordeb