o diar, does dim byd i'w weld yma.

dychwelyd i'r hafan