Allwch chi ein helpu ni i dyfu?

Rhagori gydag Orchard

Uwch Ddatblygwr stac cyflawn

Cyf: DB-SFSD19

Rydyn ni'n chwilio am Uwch ddatblygwr stac cyflawn newydd.

Yn eich rôl fel yr Uwch Ddatblygwr stac cyflawn, chi fydd yr arweinydd technegol ar bob prosiect sy'n seiliedig ar y we/apiau sy'n rhan o gylch gwaith ein tîm Digidol. Byddwch yn gyfrifol am wireddu'r prosiect, o'r cynnig gwreiddiol i'r adeg pan fydd yn mynd yn fyw, gan sicrhau bod pob darn o waith sy'n gadael Orchard yn waith o'r radd flaenaf. Mae angen i chi fod â'ch llygaid ar y dyddiad cau gyda dealltwriaeth o daith y defnyddiwr.

Bydd gennych o leiaf 6 blynedd o brofiad a byddwch yn unigolyn creadigol, arloesol, strategol gyda llygaid craff.

Anfonwch eich CV atom a chopi o'ch portffolio (PDF neu ddolen i'r we) at [email protected]

* (Dylai unrhyw ffeiliau digidol fod o dan 10mb)

Rydym hefyd yn hapus i dderbyn copïau wedi'u hargraffu o'ch cais: Orchard, Stryd Masnach, Caerdydd CF10 5DT