Allwch chi ein helpu ni i dyfu?

Rhagori gydag Orchard

Swyddog Gweithredol Cyfrifon (Creadigol)

Cyf: AD-CAE22

Ydych chi'n uchelgeisiol a threfnus iawn, gydag o leiaf 3 blynedd o brofiad o weithio gydag asiantaeth? Rydym am glywed gennych!

Byddwch chi’n cefnogi'r tîm i gyflawni prosiectau creadigol ac ymgyrchoedd integredig o ddydd i ddydd, gan sicrhau ein bod yn darparu'r ateb creadigol gorau posibl i'n cleientiaid.

Llwythwch y disgrifiad swydd llawn i lawr yma

Anfonwch CV i: [email protected]

Cau: 05/07/22

Rheolwr Tendro a Chaffael

Cyf: TP-TPM22

Oes gennych chi hanes profedig o reoli cyflwyniadau tendr ymgyrchoedd aml-asiantaeth, aml-blatfform llwyddiannus? Ydych chi'n angen meddwl strategol a set sgiliau sy’n canolbwyntio ar fanylion? Rydym am glywed gennych!

Llwythwch y disgrifiad swydd llawn i lawr yma

Anfonwch CV i: [email protected]

Cau: 08/07/22