Allwch chi ein helpu ni i dyfu?

Rhagori gydag Orchard

Crëwr Cynnwys

Cyf: RL-CC20

Rydyn ni’n chwilio am Grëwr Cynnwys a fydd yn gweithio o fewn tîm cynnwys Orchard. Mae'r tîm yn grŵp egnïol o Gynhyrchwyr a Chyfarwyddwyr sy'n cynhyrchu Hysbysebion, Rhaglenni Teledu, Ffilmiau hyrwyddo a chynnwys digidol ar gyfer pob sianel ddosbarthu ar gyfer cleientiaid fel BBC, S4C, Croeso Cymru, Llywodraeth Cymru, Guinness World Records, Gemau'r Gymanwlad Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Dŵr Cymru a llawer mwy.

Dyma gyfle i fod yn rhan o dîm sy'n ehangu, i greu cynnwys fideo a dylunio diddorol ar gyfer sianeli digidol, gyda ffocws cryf ar gyfryngau cymdeithasol.

Ai chi yw’r person hwn?

Rydym am glywed gennych chi. Anfonwch eich CV atom a phortffolio: [email protected]

Lawrlwythwch y swydd ddisgrifiad yma