y lab.

Mae ein cyfleusterau ymchwil i'r farchnad unigryw gyda drych 2 ffordd (ydy, mae'n cŵl iawn a gallwch weld beth mae pobl yn ei feddwl go iawn!) yn cynnig popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer ymchwil i'r farchnad a defnyddwyr.

01
ydych chi erioed wedi meddwl sut beth yw bod yn bry ar y wal?

Dyma'ch cyfle - bydd ein cyfleusterau arloesol, sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer ymchwil ansoddol, yn caniatáu i chi fod yn bry ar y wal eich hun.

02
dod ag ymchwil yn fyw.

Gallwch ymchwilio i galon ac enaid eich defnyddwyr drwy astudio eu hymatebion cudd drwy fynegiant yr wyneb ac iaith y corff. Gwyliwch o'r tu ôl i'n drych dwy ffordd wrth i gyfweliadau a sesiynau ddigwydd er mwyn sicrhau eich bod yn aros un cam ar y blaen i'ch cystadleuwyr.

03
Pŵer yr ooo.

Drych dwy ffordd mawr; Lleoliad canolog gyda mynediad hawdd; Ffrydio fideo a chyfleuster llwytho i fyny ar gyfer fideos HD; Cymorth technegol ar y safle ei hun; Rhyngrwyd cyflym iawn a WIFI. Mae'r cyfan gennym!

04
Y manylion yw popeth.

Gall ein dau gyfleuster ymchwil o'r radd flaenaf fod yn gwbl hyblyg a gellir eu cyflunio ar gyfer gwylio neu brofi grwpiau - gan ganiatáu i chi wylio a chofnodi eich ymchwil yn hawdd, ac yn fanylach!

O gael barn y cyhoedd am gynnyrch newydd, i brofion brand, hysbysebu a phrofion creadigol - byddwn yn eich helpu i hwyluso eich prosiect ymchwil ac yn rhoi cymaint o gymorth ag sydd ei angen arnoch.

Gallwn hyd yn oed eich helpu gyda mewnwelediad ar gyfer digwyddiadau – nid oes unrhyw brosiect yn rhy fawr neu'n rhy fach i ni bryfed ar y wal!

I archebu'r Lab, cysylltwch:
(+44)02920 100888

E-bostiwch ein tîm