Adnoddau Clyweled.

Bydd eich gwesteion yn siŵr o ryfeddu yn eich digwyddiad nesaf gyda'n gwasanaeth clyweledol.

Os nad ydych yn deall hyd a lled y dechnoleg, gall cynllunio digwyddiad fod yn dipyn o straen. Mae ein harbenigwyr technoleg wrth eu boddau gyda cheblau a rigio llwyfan perffaith i warantu bod eich digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.

Chwilio am ffrydio byw?

01
Uwch-dechnoleg yw un o'n cryfderau.

Gan ddefnyddio'r cynnyrch diweddaraf o'r radd flaenaf ac yn llawn gwybodaeth dechnegol i'ch syfrdanu, gallwch ddibynnu ar ein tîm i ddarparu gwasanaeth di-dor dro ar ôl tro.

02
Dim ffwdan.

Os ydych chi wrth eich bodd gyda thechnoleg fel ni ac nad oes angen darpariaeth glyweledol arnoch, mae ein hoffer ni hefyd ar gael i'w llogi – rhowch wybod i ni beth sydd ei angen arnoch chi ac fe rown ni bopeth at ei gilydd.

Team member looking at computer behind AV desk

03
Mae'r cyfan gennym.

Llogi sgrîn fawr? Llogi sgrîn fformat mawr? Llogi goleuadau? Llogi taflunydd? Llogi seinyddion? Llogi llwyfan? Llogi sgrin gyffwrdd? Does dim digwyddiad yn rhy fawr neu'n rhy fach i ni.

Angen ychydig o gyflenwadau munud olaf?

Mae ein warws ni yng nghanol y ddinas yn golygu y gallwn fod gyda chi mewn chwinciad os bydd angen.

Siaradwch â'n tîm clyweledol

Cables hanging up in warehouse