Ymgyrchoedd integredig.

"Nawr, yn fwy nag erioed mae angen i frandiau bontio'r bwlch sy’n bodoli rhwng y cyfryngau gwahanol a gwneud yn siŵr bod eu hymgyrch yn llifo yn ddi-dor ar draws llwyfannau. Dyna yw dull cwbl integredig." Jess, Ymgyrchoedd. 

Mae ymgyrch integredig yn meddwl am bopeth. Mae'n cyfuno tactegau traddodiadol ac arloesol i gyflwyno neges sy'n gweddu i bob sianel ac i bob cynulleidfa. 

01
Dyrchafwch eich brand.

Felly os ydych chi'n bwriadu lansio eich brand neu efallai am fynd â'ch ymgyrchoedd i'r lefel nesaf - yna meddyliwch mewn modd integredig. Meddyliwch am Orchard. 

02
Eich siop un cam.

Mae'n ail natur i ni. Mae ein holl wasanaethau creadigol o dan yr un to, felly mae'n anodd i bob un ohonom beidio â chyfrannu.   

03
Cyflawni ar eich.

Peidiwch â meddwl am ein gwasanaethau fel pethau ar wahân. Drwy weithio gyda ni, gallwn eich helpu i gynnal ymgyrch aml-sianel i gyrraedd POB UN o'ch nodau.  

Siaradwch â'n tîm ymgyrchoedd