creadigol a dylunio.

“Brandio yw’r hyn mae pobl yn ei ddweud amdanoch chi pan nad ydych chi yn yr ystafell.”

Fel arfer fe welwch ein tîm Creadigol a Dylunio wrthi’n creu strategaethau brandio, datblygu gwefannau a llunio dyluniadau graffeg o bob math. Ac er ein bod yn gwneud gwaith creadigol o bob math, mae cysondeb i’r miri creadigol hwn.

01
Y strategaeth.

Dyma’r man cychwyn i ni bob amser. Os ydych chi am greu argraff, dyma’r lle i chi. Ydych chi erioed wedi ystyried animeiddio? Beth am realiti estynedig? Efallai fod angen datblygu ap neu wefan ar eich cyfer? Os mai ymgyrch ail-frandio heb ei hail sydd ei hangen, mae ein tîm o arbenigwyr creadigol yn barod amdani.

02
Creadigrwydd ar waith.

Nid rhywle i lolian a sipian lattes fanila yw Orchard – mae ein pobl greadigol yn frwd ac yn broffesiynol. O ddyluniadau sy’n ennill gwobrau, gwaith ysgrifennu copi a sloganau ysbrydoledig, i ymgyrchoedd hysbysebu cenedlaethol o bwys – ein gwaith ni yw ysbrydoli pobl ac rydyn ni’n cymryd hynny o ddifri.

03
Gwireddu syniadau.

“Dw i’n hoffi meddwl mai hud a lledrith yw ein gwaith. Rydyn ni’n dod â’r anweledig yn fyw o flaen eich llygaid.”
- Rohanne Sanders, Dylunydd Graffeg

Siaradwch â'n tîm creadigol