Brandio Castleoak.

// Castleoak

Y briff

Yn wreiddiol cynigiwyd ailfrandio, ond ar ôl rhai brasluniau cynnar o newid mawr mewn cyfeiriad a chanfyddiadau gan grwpiau ffocws, gwelwyd nad oedd digon o gyfiawnhad i symud i ffwrdd o'r logo roedd Castleoak yn gyfarwydd ag ef ac yn ei garu. Felly fe wnaethon ni wrando, a chytuno mai'r ffordd orau o gadw'r adnabyddiaeth o'r brand sefydledig hwn, tra'n ei ddiweddaru, oedd ei adfywio ychydig.

Castleoak logo on a navy blue background with the tagline 'Creating quality living space'

Bod yn ddewr... drwy beidio â bod yn ddewr?

Efallai nad yw'r hyn y mae cleient ei eisiau, yr hyn sydd ei angen arno mewn gwirionedd. Mae adnewyddiad yn well ar gyfer rhai brandiau, lle gellir cadw rhai agweddau penodol a'u parchu oherwydd y gwaddol a chariad at yr hyn sy'n bodoli eisoes. Weithiau mae hyn yn fwy pwerus na newid cyfeiriad llwyr.

Ateb

Roedd yn bwysig i ni ymchwilio i'r hyn yr oedd y cleient yn ei gasáu neu'n teimlo nad oedd yn gweithio gyda'r brand presennol yn gyntaf er mwyn helpu i bennu cyfeiriad y gwaith. Gan weithio'n agos gyda thîm y prosiect yn Castleoak, canfuom fod angen newid safle'r busnes yn y farchnad tuag at farchnad fwy premiwm. Mae Castleoak yn ymfalchïo yn yr hyn y maen nhw'n ei wneud ac mae'r cwsmer ar flaenau'u meddyliau nhw bob amser wrth ddylunio ac ymgynghori ar ofod byw o ansawdd ar gyfer y genhedlaeth hŷn. Gyda hyn mewn golwg, mae dealltwriaeth drylwyr Orchard o'r modd y mae'r busnes yn gweithio a pha ymgyrch greadigol sy'n addas i bob cynulleidfa, wedi caniatáu i ni fod â’r rhyddid a'r ymddiriedaeth i gynnig syniadau newydd ac i helpu i esblygu'r brand yn effeithiol. 

Mae ein partneriaeth â Castleoak yn mynd yn ôl i 2008 - gyda'n darpariaeth helaeth o wasanaethau yn ein galluogi i gynghori tîm y prosiect ar y ffordd orau o ymgysylltu â chynulleidfa, pa gyfryngau fyddai fwyaf addas ac amserlenni ar gyfer amrywiaeth o ddeunydd hyrwyddo.

Castleoak branded business cards scattered across a white surface
Mockup of a Castleoak care home brochure