gwefan a brand Yellow Sub.

// Yellow Sub

Y briff

"Rydyn ni'n dechrau ein busnes ein hunain! Rydyn ni’n bwriadu amharu ar lif y diwydiant, dileu’r jargon a siarad yn blwmp ac yn blaen. Rydyn ni'n mynd i'w alw'n Yellow Sub. Beth yw eich barn chi?"

Yellow Sub logo

Amcan allweddol

Roedd Yellow Sub yn awyddus i herio diwydiant sydd fel arfer yn golygu acronymau tair llythyren a thywys gwaith geodechneg, hydroleg ac adfywio tir i’r oes newydd sydd ohoni. 

Ateb

Roedd y prosiect hwn yn gynfas gwag i ni, oedd yn golygu y gallen ni fynd dros ben llestri gydag arbrofi a gwthio ffiniau dylunio creadigol. Fe wnaethon ni greu symbol, logoteip, a hyd yn oed animeiddiad sy'n symleiddio prosesau Yellow Sub. Mae'r ffeithlun animeiddiedig yn denu’r llygad ar hafan y wefan lân ac ymatebol rydyn ni wedi helpu i'w chreu a'i datblygu. Roedd hyn yn ymwneud â chreu naws chwareus ond llawn gwybodaeth, gydag iaith hawdd ei deall sy'n osgoi’r jargon nodweddiadol y byddech yn disgwyl dod o hyd iddo.

Hefyd, lluniwyd canllawiau brand cryf er mwyn denu sylw iddo ar bob pwynt posibl. Fe wnaethon ni hyd yn oed fentro i fyd creu gwrthrychau 3D, gan greu model llong danfor bach 3D sy'n mynd gydag Alex ar ei anturiaethau beicio – mae’n ddiwylliedig iawn.

Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddod â gweledigaeth ein cleientiaid yn fyw ac mae'r daith hyd yn hyn gydag Yellow Sub wedi bod yn heriol yn greadigol - ac rydyn ni wrth ein boddau o’r herwydd. Mae’n hynod gyffrous cael cyflwyno’r prosiect yma ac yn rhoi llwyfan i Yellow Sub ymfalchïo ynddo; un sy’n cynrychioli eu busnes. Drwy fod yn agored, a gyda rhyddid creadigol a chydweithredol, rydyn ni wedi gallu creu brand angerddol ar gyfer dau berson angerddol.

Cadwch lygad allan am #yellowsubversion, #yellowsublime a #livelifeyellow yn y dyfodol!

A laptop screen showing the Yellow Sub website

Mae'r tîm yn Orchard yn llawn pobl chwilfrydig, creadigol, angerddol a dawnus. Maen nhw wedi adeiladu ein brand a'n gwefan ni o'r seiliau i fyny, gan rannu a sbarduno ein cyffro ni bob cam o'r ffordd gyda'n gilydd.

Alex Egan - Director
Yellow Sub logo, horizontal variant
Yellow Sub text logo variations for Geo, Hydro and Solutions
Mockups of the Yellow Sub branding on stationery