digwyddiadau.

Seremonïau gwobrwyo, partïon pwrpasol, lansiadau cynnyrch, gwaith adeiladu tîm, digwyddiadau sy'n cynnig profiadau arbennig, lletygarwch corfforaethol, archebu talent, rheoli siaradwyr. Lleoliad bach agos atoch, castell mawr, stadiwm, lleoliadau unnos, gwestai. Does nunlle yn ddieithr i ni.

Mae gan ein tîm digwyddiadau flynyddoedd o brofiad o drefnu, rheoli ac arddangos digwyddiadau mewn lleoliadau ledled y byd. O reoli digwyddiadau, rheoli cyrchfannau, rheoli cynadleddwyr, rheoli cynadleddau proffesiynol a chanfod lleoliadau – bydd y tîm yn cymryd yr awenau i sicrhau digwyddiad perffaith.

01
Does dim angen dweud mwy.

Rydyn ni'n gwybod y gall cynllunio digwyddiadau achosi straen – cadw at y cyllidebau cywir, sicrhau bod logisteg yn iawn a hyd yn oed dod o hyd i'r lleoliad iawn. Mae hyn i gyd yn dod fel rhan o'n pecyn, sy'n golygu na fydd unrhyw beth annisgwyl nac unrhyw gostau bach cas ar y diwedd. Croeso.

02
Mae pawb yn hoffi rhywbeth am ddim.

Allwch chi ddim cynnal digwyddiad heb leoliad addas, a dyna pam rydyn ni'n cynnig y gwasanaeth hwn am ddim. Gyda chysylltiadau byd-eang a mynediad at fwy na 300,000 o leoliadau ledled y byd, mae pob math o ddewis ar gael, beth bynnag yw'r gyllideb - gallwn ateb y galw.

Siaradwch â'n tîm rheoli cyrchfannau

03
Ffrindiau gorau.

Gan fod gennym berthynas uniongyrchol â'n partneriaid rheoli lleoliadau, rydyn ni'n gallu chwilio ym mhob cwr o'r byd i sicrhau'r gorau o'r goreuon. Y partneriaid yma yw'n ffrindiau gorau pan ddaw hi i ddigwyddiadau byd-eang, ac rydyn ni'n hoff o gyflwyno'n ffrindiau.

Siaradwch â'n tîm rheoli digwyddiadau

Rhagor o wybodaeth am sut gallwn eich helpu chi gyda
Rheoli Lleoliadau

Rhagor o wybodaeth am sut gallwn eich helpu chi gyda
Rheoli Cynadleddau Proffesiynol