ymgynghorydd strategaethol marchnata.

"Mae tactegau heb strategaeth y tu ôl iddyn nhw yn naid i'r tywyllwch." Jim, Cyfarwyddwr 

P'un a ydych yn chwilio am ymchwil arbenigol i lywio'ch strategaeth, neu'n dechrau o'r dechrau - gallwn ni eich helpu. 

01
Byddwch yn barod bob amser.

Mae'r ymadrodd sy’n dweud bod 'methu â pharatoi yn baratoad i fethiant' yn dal yn wir hyd heddiw - eich strategaeth yw eich bara menyn a heb un sydd wedi'i diffinio'n glir – does ganddoch chi ddim targed pendant. 

Focus group taking place with two staff members sat behind a two-way mirror

02
Cofiwch eich strategaeth.

Ddylai strategaethau ddim bod yn ddarnau diflas o bapur ar silff. Strategaeth brand, strategaeth farchnata neu strategaeth ymgyrchu - beth bynnag yw'ch strategaeth chi, byddwn ni'n eich helpu i greu cynllun gwaith sy'n cyd-fynd â'ch nodau ac yn gweithio fel sail i'ch tactegau. Yn blwmp ac yn blaen.

O'ch helpu chi i ddeall y gynulleidfa a'r cwsmer, hyd at eich helpu i greu strategaeth sy'n gwireddu'r allbynnau angenrheidiol ac yn ennyn cefnogaeth yn fewnol - Rydyn ni yma i'ch helpu.

Computer with split screen live camera feed

03
Y Lab.

Wedi'u cynllunio'n bwrpasol ar gyfer ymchwil ansoddol, rydyn ni'n cynnig popeth o grwpiau ffocws; arolygon; gweithdai; cyfweliadau manwl; sesiynau samplo a hyfforddi. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Ymwelwch â'n Lab yma

Focus group session with mixed gender

04
Yma i chi.

Gadewch i ni fod yn estyniad i'ch tîm chi a thrwy weithio gyda chi, byddwn yn eich helpu i ychwanegu gwerth (ac ychydig o hud) at eich strategaeth.

Siaradwch â'n tîm strategaeth

Monitor with live camera feed

Dysgwch fwy am

y Lab