Cynllunio a Phrynu Cyfryngol.

“Mae hysbysebu heb y data a’r wybodaeth gywir fel gyrru â’ch llygaid ar gau.” - Carys Osbourne, Cyfarwyddwr Cyfrifon

Gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau gyda chyflymder y datblygiadau a’r llu o ddewisiadau sydd i’w cael ym myd cyfnewidiol hysbysebu... tan nawr. Mae ein tîm wedi ennill gwobrau Sefydliad Ymarferwyr Hysbysebu (IPA), ac felly gyda’u harbenigedd nhw a’n tactegau cyfrinachol (wel, lled gyfrinachol) ni, byddwch mewn dwylo diogel wrth gynllunio a phrynu eich hysbysebion. 

Mae pob un o’n hysbysebion wedi’i gynllunio a’i deilwra i gyrraedd y bobl iawn a sicrhau’r canlyniadau gorau posibl. Sut rydyn ni’n gwneud hyn?

01
Ein dull integredig aml-sianel.

Rydyn ni’n gweithio ar draws teledu, radio, y wasg, awyr agored, digidol, sinema noddedig, post uniongyrchol a thrwy gyfrwng profiad, er mwyn sicrhau ymgyrch i’w chofio, ac yn bwysicach, ymgyrch na fydd eich cynulleidfa yn ei hanghofio.

02
Mae’r llwyfannau diweddaraf ar gael i ni.

Mae ein perthynas sefydledig â pherchnogion  y cyfryngau yn golygu bod gennym gryn bŵer prynu, yn ogystal â gwybodaeth a dealltwriaeth o’r llwyfannau a’r dulliau mwyaf arloesol. Gennym ni y clywch chi amdanyn nhw gyntaf.

03
Ymchwil a gwybodaeth strategol.

Mae ein strategaethau yn seiliedig ar wybodaeth a dealltwriaeth o ymchwil a phecynnau data fel Mintel, pecynnau ymddygiadol fel TGI a gwybodaeth am wariant cystadleuwyr gan Ad Dynamix. Does dim gwaith dyfalu fan hyn – dim ond canlyniadau pendant.

Siaradwch â'n tîm cynllunio a phrynu cyfryngau

We are THE go to advertising agency.