Orchard.LIVE

Mynd yn fyw mewn 4 ... 3... 2 ... 1

Mae ein chwaer-gwmni Orchard.Live wedi bod yn bencampwyr hyrwyddo rhanbarthol tair gwaith – gan sicrhau llwyddiant i ddigwyddiadau bythgofiadwy gyda pherfformiadau hynod drawiadol.

Hel atgofion rêfs y 90au gyda Pete Tong yng Nghastell Caerdydd, rhoi hwb o'r newydd i Ponty yn y Parc, a mentro dros y bont ar gyfer Gŵyl Caerfaddon – mae ein criw yn rhagori dro ar ôl tro ac yn sicrhau profiadau braf a chofiadwy.

Fel y gîcs cerddorol mwyaf yng Nghymru (fydd dim ots ganddyn nhw ein bod yn dweud hynny), mae'r tîm Live wrth eu bodd yn dod ag artistiaid newydd i Gymru a thu hwnt, ac maen nhw'n gweithio barhaus gyda lleoliadau cerddoriaeth annibynnol ar hyd a lled y wlad.

01
Gadewch i ni eich diddanu.

Mae'r gerddoriaeth yn eu cadw'n hapus, ond ymateb y gynulleidfa sy'n eu gyrru ymlaen go iawn. Gan lwyfannu dros 100 o sioeau bob blwyddyn, mae Orchard.Live yn dod â'r goreuon o blith artistiaid a pherfformwyr i chi i sicrhau eich bod yn cael amser da bob tro.

02
Rydyn ni'n gwybod ein stwff.

Mae bod yn gwbl broffesiynol yn y diwydiant hwn yn golygu bod ein cleientiaid hefyd yn cael y profiad gorau o sioe fyw hefyd.

03
Am wybod mwy?

Mae Qatar Airways, UEFA ac Undeb Rygbi Cymru i gyd wedi defnyddio ein gwasanaeth rhaglennu artistiaid i sicrhau profiad unigryw.

Edrychwch ar yr hyn a wnaethom ar gyfer Qatar Airways

04
Amser i serennu.

Fel arbenigwyr rheoli tocynnau, hyrwyddiadau, rhaglennu, rheoli gwyliau, rheoli digwyddiadau, archebu talent, cyswllt a rheoli artistiaid a hyd yn oed rheoli ystafelloedd gwisgo (oherwydd mae'n hanfodol sicrhau'r amodau cywir) bydd Orchard.Live yn gofalu am bob dim. Y cyfan sydd rhaid i chi ei wneud yw ymlacio a mwynhau'r sioe gan adael i'r tîm ddangos pam mai nhw yw'r gorau – fel maen nhw'n ei wneud bob amser.

Cysylltwch â thîm orchard.live

*meic yn gollwng*

 

Dewch i'n gweld yn
orchardlive.com