Cysylltiadau cyhoeddus.

“Gyda newyddiaduraeth ddigidol, mae’r dirwedd yn newid o hyd, ond mae un peth yn parhau’n gyson, sef yr awydd am stori dda.” - Jess Magness, Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chymdeithasol

Yng ngeiriau enwog Bill Gates - “Petai mond un doler ar ôl gen i o’m cyllideb farchnata, buaswn yn ei wario ar gysylltiadau cyhoeddus.” Diolch Bill, a ni hefyd.

Yn syml, mae straeon yn dylanwadu ar y ffordd rydyn ni’n meddwl am frandiau. Bydd y ffordd rydyn ni’n integreiddio popeth gyda’r ochr ddigidol yn sicrhau bod gennych strategaeth cysylltiadau cyhoeddus arbennig.

Pwy bynnag yr ydych am ddylanwadu arno, bydd ein harbenigedd ni (a’n llyfr bach du o gysylltiadau) yn eich helpu i gyrraedd y nod. Drwy weithio gyda ni, fe gewch chi arbenigwyr cysylltiadau cyhoeddus a marchnata yn gweithio fel rhan o’ch tîm. Mae hi mor syml â hynny.

Gall cysylltiadau cyhoeddus olygu pethau gwahanol i bobl wahanol felly dyma ni’n cael gwared ar y jargon ac yn ei osod allan yn syml er mwyn rhoi blas i chi...

01
Cysylltiadau â’r cyfryngau.

Cynnal perthynas gyda newyddiadurwyr allweddol, adnabod cyfleoedd am straeon a sicrhau sylw golygyddol – fel eich asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus, byddwn yn gweithio fel rhan o’ch tîm er mwyn sicrhau’r sylw gorau posibl yn y cyfryngau.

02
Digidol.

O strategaeth cyfryngau cymdeithasol a rheoli sianelau, i farchnata cyfryngau cymdeithasol a thactegau digidol i gynyddu cysylltiadau – deall y tueddiadau diweddaraf yw’n gwaith ni er mwyn sicrhau canlyniadau anhygoel i chi.

03
Diogelu eich brand.

Rheoli enw da, Cysylltiadau Argyfwng – beth bynnag rydych am ei alw, mae angen cynllun ar bob brand pan fydd pethau’n mynd o chwith. Rydym yma i’ch cynghori, i gynllunio ar eich cyfer ac i’ch cefnogi i roi datrysiadau ar waith.

Siaradwch â'n tîm hyfforddi'r cyfryngau

Media Training presenters sat in front of Orchard backdrop

04
Hyfforddiant cyfryngol.

Rhaid cynllunio’n dda am gyfweliadau. Dyma gyfle i chi wella’ch sgiliau cyflwyno a dysgu gan y goreuon ym myd darlledu am y tactegau a’r awgrymiadau gorau. Mae hwn yn gwrs angenrheidiol i unrhyw un sydd wedi gorfod ymddangos o flaen y goleuadau llachar bob hyn a hyn (neu unrhyw un sy’n teimlo’r pwysau o flaen cynulleidfa!)

Siaradwch â'n tîm cyfryngau cymdeithasol

Winter Wonderland in Cardiff with fun fair ride in the background

Rhagor o wybodaeth am sut gallwn eich helpu chi gyda
hyfforddiant ar gyfer y cyfryngau