cynhyrchu ffilm a theledu.

"Mae fideo fel ffordd o adrodd stori neu hysbysebu, yn fwy na rhywbeth dewisol bellach, yn yr oes sydd ohoni mae'n anghenraid." -Rob Light, Cyfarwyddwr Cynhyrchu Creadigol a Rhaglenni Teledu

Fideo yw un o'r mathau hynny o gyfryngau sy'n ennyn y diddordeb mwyaf – a hynny am reswm da. Wrth i lwyfannau digidol barhau i ddatblygu, mae pobl yn ymateb fwyfwy i gynnwys gweledol cyffrous. Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig. Oeddech chi'n gwybod... 

  • Gall cynnwys fideo ar eich tudalen lanio roi hwb o hyd at 80% i'ch cyfradd ymwneud  
  • Mae fideos cyfryngau cymdeithasol yn ysgogi 1200% mwy o raniadau na chynnwys testun a delwedd gyda'i gilydd   
  • Ar gyfartaledd, mae gwylwyr yn cofio 95% o'r neges wrth ei gwylio mewn fideo, o'i gymharu â dim ond 10% os ydyn nhw'n ei darllen mewn testun. 

01
Adrodd straeon.

Ond beth sy'n gwneud fideo gwych? Mae hynny'n gwestiwn ar gyfer ein Cynhyrchwyr, Cyfarwyddwyr a’n Rheolwyr Cynhyrchu ni, sydd oll wedi ennill gwobrau. P'un a ydym yn gweithio ar waith masnachol cenedlaethol, rhaglen ffeithiol nesaf y BBC neu'n creu ffilm gorfforaethol ddwyieithog ar gyfer busnes, mae un peth sydd yn ganolog i’n gwaith sef adrodd stori. 

02
Cynnwys radio? Cynnwys teledu? Cynnwys ar-lein?

Rydyn ni wrth ein boddau yn adrodd stori dda ac rydyn ni’n arbenigwyr ar greu cynnwys sy'n gweithio ar draws sianelau - o hysbysebion radio a chynnwys ffurf fer ar gyfer cyfryngau cymdeithasol yr holl ffordd i fyd teledu. 

Matthew Pritchard and Lion Barber sat in barber chairs fist bumping

03
Ddwedon ni ein bod ni'n ddwyieithog?

Yn wahanol i gwmnïau eraill, mae ein holl arbenigedd cynhyrchu o dan yr un to. Mae'n golygu y cewch chi un tîm a fydd yn helpu i greu eich campwaith o'r dechrau creadigol hyd at y cynhyrchu, y golygu a'r darlledu. Rydyn ni'n falch o gael gweithio gyda rhai o frandiau mwyaf Cymru. 

Production crew on set filming in to a car through the windscreen

04
Ydych chi'n chwilio am rywbeth gwahanol?

O ffrydio digwyddiad yn fyw, tynnu lluniau unigryw o'r awyr i rith-wirionedd a ffilmio 360 - mae'r cyfan yn rhan o ddiwrnod gwaith arferol yma yn Orchard.

Siaradwch â'n tîm technoleg trochi

Drone photograph of a red kayak in the sea

Peidiwch â chadw at yr 'un hen' gynllun cynnwys flwyddyn ar ôl blwyddyn - galwch heibio am sgwrs i weld sut y gallwn ni helpu i drawsnewid eich cynnwys fideo er mwyn cyrraedd eich cynulleidfa yn y ffordd orau bosibl. Meddyliwch mewn ffordd aml-sianel, meddyliwch yn greadigol... Meddyliwch am Orchard.

Cysylltwch â'n tîm cynhyrchu ffilmiau teledu