Rheoli lleoliad rhyngwladol ar gyfer dathliadau pen-blwydd Bergstrom yn 65.

// Bergstrom

Y briff

Dathlu 65-mlwyddiant Bergstrom.

A male dancer performs in front of a backdrop reading 'Tribute to Growth'

Amcan allweddol

Gweithio'n agos gyda'r cleient i gyflwyno penwythnos o ddigwyddiadau cydamserol, wedi’u cynnal yn y ddwy ganolfan weithredu Ewropeaidd yn Sbaen a'r DU, gan ddiddanu 500 o westeion i gyd.

Ateb

Rheoli'r prosiect drwy reoli pob agwedd ar y dathliad proffil uchel, gyda gwaith rheoli cyrchfannau rhyngwladol, gan gynnwys canfod lleoliadau; y cludiant o’r meysydd awyr; rheoli cynadleddwyr; cyflwynwyr; adloniant; diogelwch; gwasanaethau lletya, yn ogystal â threfnu sawl cinio mawreddog a chynadleddau i'r wasg ryngwladol.

Ymdriniwyd â holl wybodaeth y cynadleddwyr drwy borth digwyddiadau dwyieithog diogel a oedd yn caniatáu i westeion gofrestru, ychwanegu manylion, ychwanegu gwesteion, a chofnodi manylion hedfan a throsglwyddo. Roedd hyn yn ddefnyddiol iawn, gyda chymaint o westeion, trosglwyddiadau a theithiau awyr i’w rheoli! 

Yn ogystal â rheoli'r holl ddigwyddiad 3 diwrnod, darparwyd amserlen 'diwrnod cymdeithasol' hefyd yn cynnwys ymweliadau ag atyniadau lleol, tripiau siopa a gweithgareddau diwylliannol. Hefyd fe wnaethon ni feithrin perthynas agos gyda sefydliadau elusennol lleol, gan drefnu gweithgaredd codi arian ar y noson a chyflwyno sieciau iddynt yn y ddau ddigwyddiad.