Canfod lleoliad ar gyfer cynhadledd feddygol Amsterdam.

// Cleient meddygol byd-eang

Y briff

Dod o hyd i leoliad yng nghanol y ddinas yn Amsterdam, yn agos at y maes awyr rhyngwladol, a chreu rhaglen gynadledda ar gyfer cynhadledd feddygol.

People in business dress talk around exhibition stalls

Amcanion allweddol

  • Dod o hyd i westy 5 seren fel lleoliad ar gyfer cynhadledd feddygol ar gyfer dros 250 o gynadleddwyr
  • O fewn amserlen 6 wythnos!

Ateb

Buon ni’n gweithio'n agos gyda'r cleient a thîm rheoli prosiect y cleient i ddod o hyd i westy a fyddai'n gwireddu eu hanghenion, yn ogystal â sicrhau'r cyfleusterau cynadledda diweddaraf, er mwyn cynnal eu cynhadledd yn Amsterdam. Gan droi at ein partneriaid yn Amsterdam i gynorthwyo yn y gwaith o ganfod y lleoliad, nid yn unig y canfuom westy o'r radd flaenaf, ond hefyd cafwyd tri lleoliad swper ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol gyda'r hwyr a’r cyfan wedi eu lleoli yng nghanol y ddinas ac o fewn pellter cerdded i'w gilydd, gan ddileu’r angen am unrhyw drefniadau cludiant.

Yr oedd y prif gyfarfod ei hun yn cynnwys gweithdai amrywiol, cyfarfodydd lloeren, arddangosfeydd a mannau rhyngweithio, a gwnaethom drefnu pob un ohonynt oddi mewn i’r gwesty, diolch i waith amserlennu medrus.

Roedd ein tîm hefyd ar y safle i greu a rheoli'r holl gynnwys ar gyfer y prif sesiynau, ac i ddarparu cymorth ar gyfer pob sesiwn grŵp.

A table with lines of wine glasses
A round table with formal place settings