Cynhadledd feddygol fyd-eang a rheoli cynadleddwyr.

// Cleient meddygol byd-eang

Y briff

Cynnal a rheoli cynhadledd wythnos o hyd ar gyfer cleient meddygol byd-eang, gan reoli 200 o gynadleddwyr o bob cwr o'r byd, 2 westy, 3 lleoliad min nos, dros 50 o drosglwyddiadau maes awyr a thros 30 o isgontractwyr.

A large screen with 'Orchard' on it

Dealltwriaeth

Roedd y brif gynhadledd yn cynnwys 23 sesiwn gydag 8 prif siaradwr, digwyddiad CSR, barbeciw anffurfiol a chinio ffurfiol gyda golygfeydd ysblennydd dros Lundain.

Ateb

Buom yn gweithio'n agos gyda'r cleient i ddiffinio cwmpas ac amcanion y digwyddiad a thrwy hynny ein galluogi ni i ddarparu gwasanaeth oedd yn cyfateb yn llwyr i’w anghenion.

O'r cychwyn cyntaf, bu i ni reoli'r digwyddiad, gan ddarparu'r holl wasanaethau i sicrhau bod y digwyddiad yn cael ei gynnal yn hollol ddidrafferth - o ganfod y lleoliad i reoli’r gwaith clyweledol, cyfarch y cynadleddwyr wrth iddynt gyrraedd, a’u rheoli hyd at y diwrnod olaf. Roedd y lleoliad a ddewison ni, sef King’s Place yn ddelfrydol ar gyfer y digwyddiad barbeciw anffurfiol, a'r ardd gyhoeddus uchaf yn Llundain, Sky Garden ysblennydd, yn wych i greu argraff ar bawb a ddaeth.

Yn gynharach yn yr wythnos, roedden ni hefyd wedi darparu trip bws coch Llundain i Sketch, lle roeddem wedi trefnu profiad bwyd anhygoel i’r uwch dîm rheoli.

Yn ogystal â threfnu'r lleoliadau a'r cludiant i gyd, dyfeisiodd ein tîm hefyd y prif gyfarfod yn cynnwys sgrin taflunio golau dydd 40 troedfedd o led gyda systemau pleidleisio a chwarae cwbl ryngweithiol. Ein nod oedd chwalu'r rhwystrau traddodiadol a geir mewn cynhadledd, a chyflawnwyd hyn drwy gynllunio trefniant seddi hanner cylch, gyda soffas moethus 2 a 3 pherson, gan alluogi'r cynadleddwyr i gymysgu a rhyngweithio'n rhwydd.

Waiters serve champagne