Cwpan Ryder 2010

// Welsh Assembly Government // Ryder Cup Wales

Y briff

Creu a chynhyrchu, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Chwpan Ryder Cymru, gyngerdd agoriadol Cwpan Ryder Cymru yn Stadiwm y Mileniwm (Stadiwm y Principality erbyn hyn), a dau ddigwyddiad proffil uchel yn gysylltiedig â Chwpan Ryder 2010.

Singers in formal wear perform

Prif amcanion

Cydlynu'r cynhyrchiad yn ei gyfanrwydd, archebu a chysylltu ag artistiaid, darllediadau teledu a marchnata ar gyfer cyngerdd Croeso i Gymru i ddathlu Cwpan Ryder Cymru.
Rheoli 1500 o randdeiliaid allweddol a noddwyr cyn y gyngerdd a oedd i'w darlledu ar Sky.
Creu a chynhyrchu dau ddigwyddiad proffil uchel gyda'r nos yn gysylltiedig â Chwpan Ryder 2010 ar gyfer y gwesteion VIP a VVIP

Atebion

Cyngerdd Croeso i Gymru i ddathlu Cwpan Ryder Cymru

Cyngerdd Croeso i Gymru i ddathlu Cwpan Ryder Cymru oedd y pedwerydd digwyddiad a gynhyrchwyd gennym i'w ddarlledu o Stadiwm y Principality (Stadiwm y Mileniwm gynt), roedd hyn yn dilyn Cyngerdd Tsunami Relief (2005/BBC2), a dathliadau Camp Lawn Cymru (2005 a 2008/S4C). Roedd y digwyddiad yn cynnwys perfformiadau gan y Fonesig Shirley Bassey, Katherine Jenkins, Only Men Aloud, a llu o berfformwyr eraill, yn ogystal ag anerchiad agoriadol arbennig gan yr actores o Hollywood, Catherine Zeta-Jones, a chyflwyno timau Cwpan Ryder Ewrop a'r Unol Daleithiau. Yno hefyd oedd ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Charles a'r Prif Weinidog Carwyn Jones.

Noson yng Nghwmni Opera Cenedlaethol Cymru

Ni hefyd fu'n gyfrifol am reoli 'Noson yng nghwmni Opera Cenedlaethol Cymru', dan ofal Dirprwy Brif Weinidog Cymru a ddenodd gynulleidfa o 300 o westeion VIP a VVIP a nifer o gynrychiolwyr o gylchdaith Ewrop. Buom yn gyfrifol am gynnig y syniadau creadigol i gyfoethogi noson o berfformiadau gan Opera Cenedlaethol Cymru, a chinio ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, gyda thema i bob bwrdd oedd yn seiliedig ar opera sy'n gysylltiedig ag Opera Cenedlaethol Cymru, ynghyd â set a godwyd i greu'r argraff i'r gwesteion eu bod yn rhan o berfformiad opera. Buom hefyd yn gyfrifol am lwyfannu sesiwn holi ac ateb gyda'r capten Cwpan Ryder llwyddiannus, Ian Woosnam fel prif ganolbwynt i’r noson.

Noson yn y Castell

Denodd Noson yn y Castell, a gynhaliwyd gan Brif Weinidog Cymru, gynulleidfa o 400 + o westeion VVIP, gan gynnwys 250 o gynrychiolwyr o gylchdaith Ewrop, i noson ysblennydd ar dir Castell Caerdydd, oedd yn cynnwys cinio, amrywiaeth o berfformiadau o gerddoriaeth i gomedi, a sioe sain a golau yn cynnwys taflunio delweddau Cymreig ar Orthwr Normanaidd y Castell.

Ar gyfer y ddau ddigwyddiad, Orchard oedd yn gyfrifol am bopeth o'r dylunio creadigol, cynhyrchu a dosbarthu gwahoddiadau, rhaglenni, tocynnau a'r holl ddeunydd gweledol a ddefnyddiwyd, i gynnwys a dyluniad y bwydlenni, addurno'r safle a'r holl staffio, o ddethol ac archebu perfformwyr, i gofrestru a chydlynu popeth â swyddogion Cylchdaith Ewrop, ac yn olaf i bob agwedd ar gynhyrchiad y noson.

"Roedd gan Gymru ddisgwyliadau uchel iawn o ran digwyddiad Croeso i Gymru yn Stadiwm y Mileniwm i lansio Cwpan Ryder 2010 - ac roedd tîm Orchard dan arweiniad y Cyfarwyddwr, Pablo Janczur, wedi gwireddu popeth yn wych, gan sicrhau delwedd barhaol o ansawdd Cymru ar y llwyfan byd-eang. Gan ymdrin ag ystod eang o randdeiliaid, ar ran Cwpan Ryder Cymru a chylchdaith Ewrop gan gynnwys rhai o brif golffwyr y byd, sêr mwyaf Cymru, Catherine Zeta-Jones, y Fonesig Shirley Bassey et al, bu Orchard yn gyfrifol am gyflawni'r prosiect cyfan, gan drawsnewid y stadiwm ar gyfer swper ar y cae ar un ochr i'r llenni, gyda chynulleidfa o 13,000 yn gwylio'r llwyfan mawr, a llawer iawn mwy yn gwylio'r darllediad ar Sky 3. Yn ôl y capten buddugol, Colin Montgomerie, roedd hi'n "achlysur gwych", ac yn ôl y cyn gapten Ian Woosnam, dyma oedd y digwyddiad gorau iddo ei weld mewn 27 mlynedd o'r Cwpan Ryder.

Roedd yn ddigwyddiad o'r radd flaenaf a gynhyrchwyd gan gwmni digwyddiadau blaenllaw."

Rob Holt, Cyfarwyddwr Cwpan Ryder 2010