Digwyddiad dathlu Croeso’n Ôl i Dîm Cymru.

// Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Ar ôl cyrraedd eu cystadleuaeth fawr gyntaf ers 1958, gorffennodd Cymru ar frig eu grŵp ym Mhencampwriaeth Ewrop UEFA yn 2016, cyn mynd ymlaen i gyrraedd y rowndiau cynderfynol.

Rhoddodd y daith hynod hon hwb i'r genedl gyfan, ac roedd y gefnogaeth a ddangoswyd gartref ac yn Ffrainc yn syfrdanol ar brydiau. Roedd angen cydnabod ymdrechion tîm Chris Coleman, a gofynnodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru i ni helpu i gynnal dathliad arbennig i groesawu'r tîm adref yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Ateb

Yn dilyn gorymdaith bws agored drwy ganol y ddinas, cyrhaeddodd y garfan Stadiwm Dinas Caerdydd oedd dan ei sang ar gyfer y dathliadau anhygoel gyda pherfformiadau gan lu o artistiaid o Gymru, gan orffen gyda set gan y Manic Street Preachers. Llwyddodd y rhai a fethodd â chael tocynnau ar gyfer y digwyddiad i wylio'r cyfan ar y teledu, wrth i'r digwyddiad gael ei ddarlledu'n fyw ar BBC1 Cymru.

Roedd ein gwaith ar y prosiect hwn yn cynnwys:

  • Rheoli'r digwyddiad yn llawn
  • Rheoli’r prosiect
  • Rheoli'r cynhyrchiad
  • Trefnu a chyd-drafod â'r artistiaid
  • Gweithgareddau stadiwm a brandio
  • Sgriptio a chydgysylltu â darlledwyr
  • Ffilmio’r digwyddiad
  • Cynhyrchu ffilm 360

The homecoming event was a spectacular success. The whole project was put together in a matter of days involving a great deal of planning and organisation. It was a fitting celebration and the culmination of a magnificent summer.

Jonathan Ford, Chief Executive of FAW