Hysbyseb Teledu Blwyddyn y Môr.

// Croeso Cymru

Y briff 

... #epig tu hwnt.

Cynhyrchu hysbyseb teledu sy'n arddangos y gorau sydd gan Gymru i'w gynnig; hysbyseb yn seiliedig ar emosiwn gwlad, gan danlinellu yn union pa mor wych ydyw i ymweld â hi. Pwy fyddai ddim eisiau cynhyrchu hysbyseb ar gyfer y wlad rydyn ni'n ei charu cymaint – y wlad sy'n gartref i ni!

Cynllunio creadigol

Fel pob hysbyseb, dechreuodd yr un yma gyda chynllunio creadigol – ar ffurf bwrdd stori – mae'n broses sy'n dibynnu ar yr arbenigedd creadigol ac ymarferol gwerthfawr y gallwn ei ddarparu; gan sicrhau bod yr hysbyseb yn ateb y briff, yn cyfleu'r negeseuon allweddol ac yn gyraeddadwy yn ôl y gyllideb a bennir.

Cyn-gynhyrchu

Sut yn union rydych chi’n dod o hyd i awyren fôr sy'n gallu gadael gogledd Cymru, a glanio ym Mae Caerdydd? Tipyn o her! Gan ddefnyddio'r llu o gysylltiadau sydd gennym a chyfuno hynny â'r profiad aruthrol y sydd gan ein tîm wrth gynllunio ffilmio pethau cymhleth fel hyn, roedden ni'n gallu dod o hyd i awyren fôr yn gyflym, ac yn bwysicaf oll, sicrhau ei bod yn iawn i'w hedfan.

Lleoliadau 

Roedd hi'n bwysig dewis y rhai cywir yn ofalus, lleoliadau oedd yn mynd at wraidd yr hyn roedden ni'n ceisio ei arddangos – tirweddau gogoneddus a fyddai'n ysbrydoli ac yn syfrdanu cynulleidfaoedd gyda'u harddwch a'u hysblander.

Ateb

Llwythwyd y camerâu, gyda'r lleoliadau'n barod, a'r tîm yn ysu am gychwyn arni. Roedd y diwrnod ffilmio ei hun yn her, roedd hyn yn mynd i fod yn gamp a hanner, ond roedden ni'n griw o 30 o bobl o leiaf, a phawb yn awyddus i sicrhau'r canlyniadau gorau posibl.

Gyda dim ond taith awyren fer iawn o'i lleoliad yn Eryri i Fae Caerdydd, roedd yn rhaid i ni symud yn gyflym. Cludwyd y criw i Fae Caerdydd ac unwaith roedd y criw yn eu lle, roedd gennym gwta ugain munud i lanio'r awyren fôr ym Mae Caerdydd. Dychmygwch hynny, caewyd Bae Caerdydd i gyd er mwyn i ni allu glanio ein hawyren fôr. Dim pwysau.

Digwyddodd yn hollol ddidrafferth. Diwedd anhygoel i sesiwn ffilmio anhygoel a wireddodd y briff yn berffaith. 

Mae'r canlyniadau'n dweud y cyfan. Hysbyseb o'r radd flaenaf, sy'n arddangos y gorau sydd gan Gymru i'w gynnig.